Pròleg

Pròleg

Publicat el 21/10/2011

Pròleg

La trajectòria de Ribermúsica no seria la mateixa sense els textos que, des dels inicis, han acompanyat cada una de les activitats. Qualsevol projecte, esdeveniment o acte porten com a complement indefectible la seva corresponent memòria, els seus comentaris, el seu pròleg o les seves explicacions escrites, que formen part del fulletó o programa de mà, cas de suport gràfic imprès, o resten com a documents d’ordre intern o de transmissió per correu electrònic cas que la impressió no s’arribi a materialitzar. El continent de tots ells és el dossier anual, que recull la memòria...

Llegeix més