Dossiers i memòries

Pròleg

Publicat el 21/10/2011

Pròleg

La trajectòria de Ribermúsica no seria la mateixa sense els textos que, des dels inicis, han acompanyat cada una de les activitats. Qualsevol projecte, esdeveniment o acte porten com a complement indefectible la seva corresponent memòria, els seus comentaris, el seu pròleg o les seves explicacions escrites, que formen part del fulletó o programa de mà, cas de suport gràfic imprès, o resten com a documents d’ordre intern o de transmissió per correu electrònic cas que la impressió no s’arribi a materialitzar. El continent de tots ells és el dossier anual, que recull la memòria...

Llegeix més

Altres Textos del Dossier de la Gran Festa de Tardor Ribermúsica ‘11

Publicat el 01/10/2011

L’acte Central del Festival de Tardor L’any 2002, Ribermúsica va decidir vincular-se a l’any temàtic oficial a través del seu esdeveniment emblema, el Festival de Tardor. Des d’aleshores, i amb una progressió ascendent a nivell qualitatiu, l’Acte Central del festival ha consistit en un poema escènic en clau interdisciplinària, que ha sabut recollir, des de la dimensió local, l’essència de la gran efemèride que han llançat les institucions ciutadanes, dedicat, indistintament, a l’aniversari d’algun dels nostres prohoms o a la celebració d’algun fet remarcable....

Llegeix més

Introducció al Dossier de la Gran Festa de Tardor Ribermúsica ‘11

Publicat el 01/10/2011

Introducció al Dossier de la Gran Festa de Tardor Ribermúsica ‘11

2011: El “segon any” del 15è aniversari Lemes, proverbis i sentències en ocasió de la Gran Festa de Tardor Ribermúsica ‘11 La Gran Festa de la Música de la Ribera de 1995 fou l’embrió d’un esdeveniment que marcaria un nou punt de partida en l’escena ciutadana: el Festival de Tardor Ribermúsica, que ha esdevingut un model de cohesió social amb el fet musical com a catalitzador; tot un barri convertit en pentagrama : ‘Totes les músiques – Tots els espais – Tots els públics’. Des de 1996, i de forma ininterrompuda al llarg de quinze anys, el Festival de...

Llegeix més

Pròleg al Dossier Ribermúsica 2011

Publicat el 01/10/2011

Ribermúsica 15 anys 2011: el “segon any” del 15è aniversari Si un fet característic diferencia Ribermúsica d’altres organitzacions que tenen les iniciatives socials com a objectiu prioritari és la potència de la seva Àrea Cultural. El seu valor objectiu, que dóna acompliment a necessitats vitals en uns temps que necessiten (més que mai) la cultura com a element vertebrador, es veu afavorit per la influència de l’esplèndid marc territorial que li serveix com a camp d’experimentació: el barri de la Ribera de Barcelona. Més enllà dels objectius concrets de la...

Llegeix més

Introducció al Dossier i Ideari de Riberdansa

Publicat el 01/01/2011

Des de 1995, data de la seva fundació, la dansa ha tingut un pes fonamental en l’activitat de Ribermúsica, tant en les diferents propostes del Festival de Tardor i el cicle Sensorial a galeries d’art i museus de Barcelona com en les activitats organitzades en col·laboració amb les obres socials de les caixes o per municipis i sales de Catalunya.La possibilitat de recollir i canalitzar el projecte de dansa i moviment que la ballarina i coreògrafa alemanya Julia Koch, instal·lada a Barcelona des de 2004, va plantejar a la Fundació l’any 2008 ha permès oficialitzar la creació de...

Llegeix més

Introducció a la Memòria Ribermúsica 2010

Publicat el 01/10/2010

La dissecció d’un pròleg Reflexions en l’any del 15è aniversari de Ribermúsica Tal i com assenyala el pròleg del Dossier Ribermúsica 2011, el gran repte de la fundació a les envistes de l’etapa que s’obre a partir del 15è aniversari, no és tant la creació de nous projectes com la consecució d’una fita de tipus més conceptual. I sense oblidar que la sembra de tot al llarg d’aquesta trajectòria (gens menyspreable en termes de quantitat, qualitat i treball en xarxa) farà que germinin noves branques amb la naturalitat que ho fan quan la llavor és bona i l’arrel...

Llegeix més
Pàgina 1 de 212