"Aquest és el web del fundador de Ribermúsica; els seus escrits en són una part fonamental "

A l’espera de ser ampliat amb noves seccions, el web de Joan Puigdellívol recull de moment un conjunt de textos, reflexions i cartes referits a les activitats de la Fundació Ribermúsica entre 2007 i 2011